SCADA bezpečnostní konference
 
 
 
Hlavní partner konference

COLSYS AUTOMATIK - hlavní partner konference

COLSYS AUTOMATIK - hlavní partner konference

 

Partneři konference

 

ALEF NULA - partner konference SCADA

 
 
GREYCORTEX - partner konference SCADA
 
 
Bohemia Market CZ - partner konference SCADA
 
 
Progress Flowmon - partner konference SCADA
 
 
Barracuda - partner konference SCADA
 
 
 
BDO - partner konference SCADA
 
 
ŠKODA AUTO - partner konference SCADA
 

 

Generální partner FFF

Lockheed Martin, Generální partner Future Forces Forum 

Partner FFF

Rescue Trailer, Partner Future Forces Forum

 

Partneři FFF pro vědu a výzkum

CVUT        

 

Odborný programový garant

 

Pod záštitou

NUKIB

Hospodářská komora ČR 

 

 

               

Centrum kybernetické bezpečnosti         

       

 

Mediální partneři

 
 
 
Cyber Security Review
 
IT SECURITY NETWORK NEWS
 
ICT NETWORK NEWS
 
ITSystems
 
ITkatalog - mediální partner
 
Aerospace & Defence review, mediální partner FFF
 
hw.cz - mediální partner
 
AUTOMA - mediální partner
DATUM KONÁNÍ: čtvrtek 27. dubna 2023
MÍSTO: Muzeum Škoda Auto, Mladá Boleslav
JEDNACÍ JAZYK: čeština
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
PARTNERSKÉ PODMÍNKY KONFERENCE 2023
INFOLETÁK KONFERENCE 2023
SCADA SECURITY CONFERENCE 2019
REGISTRACE ONLINE

Základní informace

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. S rostoucím počtem a závažností kybernetických bezpečnostních incidentů rostou i nároky na ochranu informací. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS.
Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízeními, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.
Půldenní odborná konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata. Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF a vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi a k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS systémů.
Zabezpečení informačních systémů, nastavení procesů pro ochranu dat, předcházení kybernetickým incidentům a událostem. A rychlé řešení těch incidentů, kterým se organizace přeci jenom nevyhne.
Počet organizací, které budou muset informační bezpečnost řešit komplexně, jako systém, výrazně vzroste po přijetí nové EU směrnice o kybernetické bezpečnosti, tzv. NIS2. To se bude týkat rovněž nastavení pravidel a postupů pro předcházení a řízení kybernetických bezpečnostních incidentů.

Konference se zaměří na následující témata:

Předběžný program konference

čas příspěvek přednášející
12.15 - 12.20 Úvodní slovo Jaroslav PEJČOCH, Člen představenstva, ICT UNIE
12.20 - 12.40 Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2 Petra LOMPEJOVÁ, Oddělení regulace soukromého sektoru, NÚKIB
12.40 - 13.10 Bezpečná průmyslová komunikační infrastruktura – jak ano a jak ne… Jiří KASNER, Předseda představenstva, COLSYS – AUTOMATIK
13.10 - 13.35 OT a IT jsou si blíže, než se zdá Pavel MINAŘÍK, VP, Technology, PROGRESS/FLOWMON
13.35 - 14.00 Malé i velké výzvy a úspěchy v zabezpečení kritických OT aktiv Marnix JANSE, Oddělení OT security research, GREYCORTEX
14.00 - 14.20 IT bezpečnost ve výrobě Erik ZAPLETAL, Architekt kybernetické bezpečnosti pro oblast výroby, ŠKODA AUTO
14.20 - 14.45 přestávka  
14.45 - 15.10 Kybernetická bezpečnost – „Jsme docela v bezpečí“ – Opravdu!? Petr ROUPEC, CEO & Prezident,                 BOHEMIA MARKET
15.00 - 15.35 Modelování hrozeb (nejen) pro průmyslová prostředí Jan KOPŘIVA, Cybersecurity Consultant, ALEF NULA
15.35 - 16.00 Řízení rizik dodavatelského řetězce, standardy pro Manufacturing, hodnocení jeho rizik a modelování hrozeb Martin HOŘICKÝ, Partner, Digital Services, BDO
16.00 - 16.25 Polygon operačních technologií na NÚKIB Jan ZDRHA, Oddělení bezpečnosti operačních technologií, NÚKIB
16.25 - 16.50 Kybernetická bezpečnost železnic Jakub JANČÍK, Account Manager CEE, BARRACUDA
16.50 - 17.00 Prostor pro dotazy a závěrečné slovo Jaroslav PEJČOCH, člen představenstva, ICT UNIE

moderuje: Jaroslav Pejčoch, člen představenstva, ICT Unie
Změny v programu vyhrazeny.

Konference je pořádána pod záštitou:

Odborný garant programu konference:

                                               AFCEA

                      Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti

          Armed Forces Communications and Electronics Association 

                                                (AFCEA)    

 

Garanti témat konference:          

Auditorium konference:

Konference je zaměřena především na bezpečnostní, provozní a IT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor, bezpečnostní složky a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Konference se speciálně zaměří na nové povinné subjekty s ohledem na NIS2.

Programový výbor konference:

Předseda

Čestní předsedové

Členové

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

  • Petr Jirásek – Předseda programového výboru
    Email: [email protected]
  • Tel.: +420 277 007 763

 

 

© 2010 – 2023 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.