Josef Strelec

Josef Strelec
Vážené dámy a pánové,
 
Future Forces Forum (FFF) je unikátní platforma pro sdílení a identifikaci trendů a novinek v nejrůznějších oblastech vojenství a kybernetické bezpečnosti. Možnost setkat se s předními odborníky oboru je významnou hodnotou FFF. Za Centrum kybernetické bezpečnosti musím konstatovat, že být účastníkem a podporovatelem FFF je pro naši vzdělávací neziskovou organizaci velmi přínosné.
 
Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovatelem nejlepší praxe a subjektem významně se podílejícím na šíření osvěty, výměně informací a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany, a to zejména mezi mládeží, studenty a učiteli. 
 
Naše cíle vychází z potřeb moderní společnosti závislé na informačních a komunikačních technologiích. Z potřeby vyhledávat, motivovat a připravovat mladé lidi se zájmem o kybernetickou bezpečnost a obranu, a poskytovat celoživotní vzdělávání a podporu lidem pohybujících se v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 
Základním cílem Centra kybernetické bezpečnosti je inspirovat, a především motivovat mladé lidi k zájmu o kybernetickou bezpečnost. O bezpečnost prostoru, ve kterém jsme se velmi rychle naučili žít, pracovat i trávit volný čas. O bezpečnost světa, který bude nadále nabývat na své důležitosti. A participace na FFF je velmi dobrým prostředím pro naplňování tohoto našeho cíle.
 
Přeji Future Forces Forum 2022 a jejím účastníkům hodně zdaru!
 
 
Josef STRELEC
ředitel Centra kybernetické bezpečnosti, z.ú.

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.