Jozef Síkel

Ing. Jozef Síkela
Vážené dámy a pánové,
 
v současné vypjaté mezinárodní situaci nabývá obranný a bezpečnostní průmysl mimořádné důležitosti. Této skutečnosti si je Ministerstvo průmyslu a obchodu dobře vědomo. Ochrana bezpečnostních zájmů nejen České republiky, ale i celého evropského kulturního prostoru, je nyní jednou ze zásadních priorit české vlády.
 
Obranný a bezpečnostní průmysl je z hlediska bezpečnosti státu, konceptu strategické autonomie EU a také z hlediska uplatnění inovací a nových technologií strategickým sektorem. Tato klíčová součást ekonomiky, která je z více než 85 % závislá na vývozu své produkce, potřebuje i vzhledem k současné ruské invazi na Ukrajinu zachovat a nadále zvyšovat svou mezinárodní konkurenceschopnost.
 
Jak totiž ukazuje současná situace, je naprosto nutné zajistit udržitelnost a rozvoj schopností našeho obranného průmyslu a posilovat systém bezpečnosti dodávek. Domácí obranný průmysl musí být dále podporován. Aby Česká republika nepřišla o své strategické dodavatele materiálu a služeb, a nebyla tak odkázána k vytváření závislosti na cizích státech. Aby obranný průmysl mohl odolávat konkurenčním tlakům a nebyl pohlcen většími nadnárodními koncerny. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu proto aktivně podporuje domácí výrobce. Ať už jde například o rezortní podporu výzkumu a vývoje, místa k prezentaci na našich stáncích při výstavách a veletrzích jak doma, tak v zahraničí, či expertní podporou obranného průmyslu na zahraničních trzích, expertních zahraničních misí, podnikatelských misí a oficiálních návštěv v zahraničí.
 
Veletrh Future Forces Forum pravidelně navštěvují zahraniční odborníci, což umožňuje navázat kontakty mezi nimi a reprezentanty tuzemského obranného a bezpečnostního průmyslu. Future Forces Forum je ideálním prostorem pro hlubší diskuzi v rámci seminářů, konferencí, panelů a odborných diskuzí. Představuje pro obrannou a bezpečnostní komunitu vrchol aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu a spolupráci státu, domácího průmyslu a výzkumných a vzdělávacích institucí v oblasti obrany a bezpečnosti. 
 
Jsem rád, že i letošní ročník přivítá početnou zahraniční účast a pomůže tak zvýraznit Českou republiku, respektive Prahu na mapě významných obranných veletrhů.
 
 
Ing. Jozef SÍKELA
Ministr průmyslu a obchodu
 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.