Jana Černochová

Mgr. Jana Černochová
Vážené dámy, vážení pánové,
 
jsem velice poctěna, že mohu uvést v pořadí již 15. ročník Future Forces Forum. Český obranný průmysl má dlouholetou tradici a postupně dosáhl v mnoha oblastech světového renomé. Schopnosti a technologie, které budou k vidění v rámci konání Future Forces Forum, jsou výsledkem této tradice a tím nejlepším, co nejen český obranný průmysl nabízí. Future Forces Forum Vám představí současné produkty a technologie obranného a bezpečnostního průmyslu a umožní Vám nahlédnout i do jejich budoucích trendů. 
              
Ústup krize spojené s šířením onemocnění COVID-19 šel ruku v ruce s vzestupem krize bezpečnostní. Ruská agrese na Ukrajině nám znovu ukázala, že zajištění obrany státu a bezpečnosti jeho občanů musí patřit mezi klíčové priority každé společnosti. Jsem proto nesmírně hrdá na míru pomoci, která byla a nadále bude Českou republikou a ostatními západními státy Ukrajině adresována. Vzájemná pomoc, solidarita a partnerství, na kterých stojí svobodný svět, se ukázaly v tom nejlepším světle.
 
Změnu ve vnímání významu bezpečnosti doprovází růst výdajů na obranu, vyšší tempo uzavírání modernizačních kontraktů a navazování těsnější spolupráce mezi státy a jejich průmyslem. Rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti je jedním z hlavních poslání Future Forces Forum. Události jako tato jsou jedinečnou možností, jak vzájemně propojit vojenskou sféru s civilní a umožnit tak veřejnosti náhled do někdy obtížně uchopitelného světa obrany a bezpečnosti. Jsem hrdá, že právě Future Forces Forum, které se řadí mezi veletrhy světového formátu, je pořádáno v České republice. Letošní ročník bezesporu naváže na úspěch ročníků minulých a bude se opět jednat o událost plnou podnětných diskuzí o trendech v oblasti obrany a bezpečnosti.
 
 
Mgr. Jana ČERNOCHOVÁ
Ministryně obrany

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.