Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


 

Petr Dohnal

genmjr. PhDr. Petr Dohnal

Vážení hosté,

je mi velkou ctí, že se Vězeňská služba ČR opět účastní fóra FFF 2018, této po všech stránkách jedinečné a přínosné mezinárodní odborné platformy setkávání odborníků z oblasti bezpečnosti a obrany, představitelů bezpečnostních sborů a složek a zástupců státní a veřejné správy.

Vězeňská služba učinila za poslední dva roky od své účasti na FFF 2016 velké pokroky, jak voblasti vyzbrojení, materiálně technického zabezpečení a rozvoje své technologické úrovně, tak i ve sféře společenského ukotvení a všeobecně pozitivního vnímání veřejností.

V uplynulém období se nám nejenom podařilo stabilizovat sbor, ale současně uskutečnit řadu významných změn, které české vězeňství posunuly na úroveň srovnatelnou s vyspělými státy západní Evropy a současně navázaly na vysoké odborné standardy českého penitenciárního systému zdob před druhou světovou válkou. Byla přijata dlouhodobá koncepce rozvoje vězeňství a současně se začala naplňovat její východiska. Za všechna bych jmenoval snížení počtu typů věznic ze čtyř na dva, které umožní efektivněji umísťovat vězněné osoby a zohledňovat lépe jejich snahu o vlastní nápravu. Dále je nutné vyzdvihnout zahájení u nás dosud nevídaného pilotního projektu tzv. Otevřené věznice, kde se odsouzení připravují na život na svobodě před propuštěním.

Vězeňská služba zintenzivnila své aktivity v mezinárodní spolupráci, zejména mezi evropskými vězeňskými službami, a to jak v rámci dvojstranných kontaktů, tak i svým angažmá v mezinárodních oborových organizacích, jako je například Europris, MECR, ICPA a další.

Voblasti materiálně technického zabezpečení se nám podařilo zahájit proces přezbrojení na moderní typy zbraní domácí provenience, zejména samopaly EVO. Připravujeme i řadu dalších pilotních projektů pro využití nových detekčních systémů bránících průniku nedovolených látek a předmětů do objektů věznic. Chystáme obranu proti bezpilotním létajícím prostředkům, kterou bychom postupně rádi vybavili věznice větší rozlohy či v nepřehledném terénu. Z dalších projektů je nutné jmenovat zavedení celostátní sítě videokonferencí, revoluční změnu v oblasti telefonování vězněných osob, vystrojování příslušníků, postupnou obměnu vozového parku, např. pancéřových vozidel aj.

Věřím, že účast Vězeňské služby ČR na podzimním fóru FFF 2018 bude stejně úspěšná jako v minulém běhu a zároveň se těším na společná setkání se všemi partnery této významné mezinárodní události.

genmjr. PhDr. Petr Dohnal

generální ředitel Vězeňské služby ČR

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.