Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


 

Aleš Opata

generálporučík Ing. Aleš Opata

Vážení účastníci projektu Future Forces Forum,

těší mě, že projekt Future Forces Forum přináší do Prahy znovu po dvou letech jedinečnou příležitost k setkání a diskuzím s předními domácími i zahraničními experty na problematiku obrany a bezpečnost ať již z řad politiků, diplomatů, nás vojáků, či zástupců akademické obce, vědy, výzkumu a průmyslu. Děje se tak v roce 2018, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného státu Čechoslováků i 25 let existence České republiky.

V kontextu vývoje bezpečnostního prostředí ve světě představujeme v rámci letošního ročníku Future Forces Forum návštěvníkům, moderní podobu našich ozbrojených sil. Soustředíme se na komunikační systémy, průzkumné prvky, bezpilotní a robotické technologie, prostředky elektronického boje a aplikaci moderních technologií v bojové i podpůrné technice. Svůj prostor dostávají i jednotlivé druhy sil. Důraz je tradičně položen také na naše specializace - ochranu proti zbraním hromadného ničení, vojenské zdravotnictví či logistickou podporu.

Expozice Armády České republiky se tak symbolicky prolíná do jednotlivých odborných konferencí a workshopů. Právě v nich vnímám jeden z největších přínosů projektu Future Forces Forum. Přímé propojením našich i zahraničních expertů, kteří do oblasti bezpečnostních technologií vstupují v jednotlivých fázích jejich životního cyklu počínaje výzkumem a vývojem, přes výrobu až po reálnou aplikaci a nasazení je vždy nesmírně cenným diskuzním fórem. Je tomu tak plně v kontextu naší snahy být vždy pozitivním, aktivním a konstruktivním hráčem na poli mezinárodní bezpečnosti.

Všem účastníkům, organizátorům a hostům projektu Future Forces Forum přeji mnoho zdaru, hodně nových inspirací a příjemný pobyt v Praze.

generálporučík Ing. Aleš Opata

náčelník Generálního štábu AČR

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.